Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020

Ngày hỏi:06/04/2019

Tôi được biết sắp tới sẽ có quy định mới về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Liên quan tới vấn đề này Ban tư vấn cho tôi hỏi kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020 gồm những nguồn nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Minh Hân - han*****@gmail.com

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020 được quy định tại Điều 2 Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, (có hiệu lực từ 01/05/2019) theo đó:

   Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn:

   1. Nguồn ngân sách nhà nước;

   a) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương để hỗ trợ các dự án, đề tài (sau đây gọi là nhiệm vụ), các hoạt động chung và các nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình do trung ương trực tiếp quản lý, gồm:

   - Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia của Chương trình (do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ đảm bảo các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ thực hiện ở những vùng, địa phương có điều kiện khó khăn và các nhiệm vụ có tính chất điển hình, phức tạp, có tính đặc thù về chuyên môn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   - Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ trong các tổ chức khoa học và công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương.

   - Các hoạt động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình.

   b) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do địa phương quản lý; chi các hoạt động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình do địa phương quản lý; đối ứng thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia triển khai tại địa phương (trong trường hợp cần thiết huy động thêm nguồn lực của địa phương).

   2. Nguồn kinh phí khác, gồm:

   a) Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

   b) Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

   Trên đây là tư vấn về kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 14/2019/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn