Loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Ngày hỏi:16/07/2013

Các loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định của khoản 5 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 có các loại hình tác phẩm sau đây:

   1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

   a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

   b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

   c) Tác phẩm báo chí;

   d) Tác phẩm âm nhạc;

   đ) Tác phẩm sân khấu;

   e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

   g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

   h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

   i) Tác phẩm kiến trúc;

   k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

   l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

   m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

   2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

   3. Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn