Người góp ý kiến cho tác giả có phải là đồng tác giả không?

Ngày hỏi:26/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về quyền và nghĩa vụ của tác giả đối với tác phẩm. Cho tôi hỏi đối với tác phẩm văn học mà người tham gia góp ý kiến để xây dựng tác phẩm có được xem là đồng tác giả không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về tác giả, đồng tác giả thì:

   "1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

   2. Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

   3. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả."

   Như vậy, đồng tác giả phải là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học. Đối với người góp ý kiến để xây dựng tác phẩm văn học thì không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn