Người Việt Nam biểu diễn tại nước ngoài thì có được bảo hộ quyền liên quan không?

Ngày hỏi:10/05/2021

Người Việt Nam thực hiện biểu diễn tại nước ngoài thì có thuộc trường hợp được bảo hộ quyền liên quan hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ như sau:

   1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

   Như vậy, theo quy định trên thì người Việt Nam tức công dân Việt Nam sẽ được bảo hộ quyền liên quan khi thực hiện cuộc biểu diễn ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn