Nhãn hàng hóa bắt buộc phải có những nội dung gì?

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi đang là sinh viên năm 2 tại trường Đại học Kinh tế. Gần đây, tôi có tìm hiểu về các quiy định của pháp luật liên quan đến nhãn hàng hóa và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Nhãn hàng hóa bắt buộc phải có những nội dung gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nhãn hàng hóa bắt buộc phải có những nội dung sau đây:

   - Tên hàng hóa;

   - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

   - Xuất xứ hàng hóa;

   - Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I Nghị định 43/2017/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

   Bên cạnh đó, đối với vấn đề này thì cũng cần lưu ý một số điểm như sau:

   - Đối với hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I Nghị định 43/2017/NĐ-CP hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung về tính chất của hàng hóa.

   - Đối với trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung như: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa, còn những nội dung về tính chất của của hàng hóa được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

   - Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế thì việc thể hiện những nội dung về tính chất của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

   Trên đây là câu trả lời về những nội dung bắt buộc phải có trên nhãn hàng hóa. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn