Nhãn hàng hóa có bắt buộc phải có dòng hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa?

Ngày hỏi:14/04/2020

Trên nhãn sản phẩm của công ty chúng tôi có in hình chụp thật của sản phẩm và nguyên liệu kèm theo. Tuy nhiên, khi in nhãn thì chúng tôi có điều chỉnh về màu sắc hình chụp để sản phẩm bắt mắt người tiêu dùng hơn nhưng không chú thích "Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa" trên bao bì nhãn. Như vậy nhãn sản phẩm của chúng tôi có phù hợp với luật định hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhãn hàng hóa có bắt buộc phải có dòng hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định:

   Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

   1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

   a) Tên hàng hóa;

   b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

   c) Xuất xứ hàng hóa;

   d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

   2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

   3. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

   Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế thì việc thể hiện những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.

   Và:

   - Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa (Điều 6).

   - Các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa (Điều 18):

   + Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Những nội dung thể hiện thêm không được trái với pháp luật và phải bảo đảm trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc trên nhãn.

   + Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

   Như vậy, hiện không có quy định bắt buộc là phải chú thích "Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa" trên bao bì nhãn. Tuy nhiên, nội dung thể hiện phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn