Nhãn phụ dán trên hàng hóa nhập khẩu phải có những nội dung nào?

Ngày hỏi:19/12/2019

Tôi được biết hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện việc dán nhãn phụ. Vậy cho hỏi: Nhãn phụ đó có những nội dung gì? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhãn phụ dán trên hàng hóa nhập khẩu phải có những nội dung nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 43/2017/NĐ-CP nhãn hàng hóa, có quy định:

   Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

   Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nội dung trên nhãn hàng hóa nhập khẩu đó có những nội dung gì thì phải dịch ra tiếng Việt những nội dung dung đó bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó phải bổ sung những nội dung còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Phụ lục 1 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn