Nội dung bắt buộc trên nhãn các sản phẩm từ dầu mỏ

Ngày hỏi:11/10/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về những nội dung bắt buộc trên nhãn các sản phẩm từ dầu mỏ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung bắt buộc trên nhãn các sản phẩm từ dầu mỏ
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP có quy định về nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

   a) Tên hàng hóa;

   b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

   c) Xuất xứ hàng hóa;

   d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

   Căn cứ theo Phụ lục I của Nghị định này thì đối với các sản phẩm từ dầu mỏ phải có thêm các thông tin sau:

   a) Định lượng;

   b) Thành phần;

   c) Thông tin, cảnh báo;

   d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn