Quản lý, lưu giữ hồ sơ đánh giá, phân loại đơn vị thuộc Bộ Khoa học công nghệ

Ngày hỏi:07/09/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy chế đánh giá, phân loại viên chức tại đơn vị khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi thông báo kết quả đánh giá, phân loại đơn vị Khoa học công nghệ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 27 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 thì quản lý, lưu giữ hồ sơ đánh giá, phân loại như sau:

   1. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức bao gồm:

   - Bản tự nhận xét, đánh giá của công chức, viên chức (Mẫu 03) có ý kiến nhận xét, đánh giá, xếp loại của người đứng đầu đơn vị;

   - Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại (nếu có).

   2. Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị được phân cấp quản lý công chức, viên chức lưu hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định về phân cấp trong quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

   Trên đây là quy định về quản lý, lưu giữ hồ sơ đánh giá, phân loại đơn vị thuộc Bộ Khoa học công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công tác quản lý hồ sơ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn