Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trước ngày 01/01/2010

Ngày hỏi:19/10/2018

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Vậy trước ngày 01/01/2010 thì pháp luật quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp như thế nào? Có thể trả lời được không.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật trước ngày 01/01/2010 thì dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm các hoạt động đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp; và các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

   Đại diện sở hữu công nghiệp là tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (người đại diện sở hữu công nghiệp).

   Theo đó, trước ngày 01/01/2010, một tổ chức để được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì phải đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11, cụ thể như sau:

   - Là doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động hợp pháp;

   - Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

   - Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn