Quy định về lưu trữ hồ sơ công nhận sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:14/01/2020

Cho tôi hỏi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quy định thế nào về việc lưu trữ hồ sơ công nhận sáng kiến của ngành? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 22 Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định lưu trữ hồ sơ công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

   Thường trực Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở và Thường trực Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp ngành Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ và kết quả công nhận sáng kiến theo quy định hiện hành. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lưu trữ hồ sơ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn