Quy định về phổ biến sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:14/01/2020

Được biết mới có quy định về xét, công nhận sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân. Cho tôi hỏi khi một sáng kiến đã được công nhận thì việc phổ biến sáng kiến này được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 21 Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định phổ biến sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân như sau:

   Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi trong hệ thống đơn vị trực thuộc đối với các sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp đã được áp dụng, mang lại hiệu quả cao.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn