Quyền sử dụng sáng chế khi được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước thì có độc quyền không?

Ngày hỏi:20/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quyền sử dụng sáng chế khi được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước thì có độc quyền không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền sử dụng sáng chế khi được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước thì có độc quyền không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Luật sở hữu trí tuệ 2005, có quy định:

   1. Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

   a) Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền;

   b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật này. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

   c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

   d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thoả đáng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

   => Căn cứ quy định đã trích dẫn ở trên thì quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo QĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc dạng không độc quyền bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Độc quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn