Sản phẩm quá nhỏ thì ghi nhãn hàng hóa thế nào?

Ngày hỏi:08/04/2021

Các sản phẩm có kích thước quá nhỏ không thể ghi đủ tên sản phẩm, tên + địa chỉ công ty, xuất xứ thì phải ghi nhãn hàng hóa thế nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sản phẩm quá nhỏ thì ghi nhãn hàng hóa thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP có quy định:

   Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

   a) Tên hàng hóa;

   b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

   c) Xuất xứ hàng hóa;

   d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

   Và Khoản 3 cũng quy định: Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

   Như vậy, cho dù kích thước hàng hóa có nhỏ đến đâu đi nữa thì các nội dung quy định tại a, b, c vẫn phải được thể hiện trên nhãn hàng hóa. Có thể điều chỉnh cỡ chữ để thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn