Tác giả có đuợc chuyển nhượng quyền nhân thân hay không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Mọi người làm ơn giúp tôi với. Tình hình là tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và có thắc mắc không biết phải giải quyết thế nào nên muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Tác giả có đuợc chuyển nhượng quyền nhân thân hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền nhân thân được quy định tại Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

   "Điều 19. Quyền nhân thân

   Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

   1. Đặt tên cho tác phẩm;

   2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

   3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

   4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả."

   Đối với việc chuyển nhượng quyền nhân thân thì tại Khoản 2 Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có quy định như sau:

   "Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

   ...........

   2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này."

   Như vậy, theo quy định này thì có thể thấy tác giả sẽ không được chuyển nhượng quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm bạn nhé. Cũng theo quy định này thì người biểu diễn cũng sẽ không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật này là:

   + Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

   + Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc chuyển nhượng quyền nhân thân cảu tác giả. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật sở hữu trí tuệ 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn