Tác phẩm được công bố sau khi tác giả qua đời có thời gian bảo hộ như thế nào?

Ngày hỏi:28/10/2019

Tôi có vấn đề như sau: có một tác giả đã chết cách đây 10 năm, tuy nhiên, người thân của họ đã tìm thấy tác phẩm tiểu thuyết do người này đã viết và hoàn thành trước khi chết nhưng chưa công bố, đến thời điểm hiện tại gia đình mới biết và công bố. Cho tôi hỏi thời gian bảo hộ đối với tác phẩm này được tính như thế nào? Từ thời điểm tác giả chết hay thời điểm công bố? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định:

   "1. Tác phẩm di cảo là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả chết."

   Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 22/2018/NĐ-CP thì thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo như sau:

   Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

   Như vậy, tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả chết được gọi là tác phẩm di cảo. Thời gian bảo hộ quyền nhân thân đối với tác phẩm di cảo là 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn