Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ngày hỏi:24/04/2015
Hiện nay Ban quản lý dự án chúng tôi được Chủ tịch UBND TP. Cà Mau giao làm chủ đầu tư một số công trình cấp III. Chúng tôi đã trình đến cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tôi xin hỏi: Cơ quan xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra thì có đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật không? hay bắt buộc phải thẩm tra thì mới đủ cơ sở thẩm định và trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật?

  Nội dung này được Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 7 Điều 57 Luật Xây dựng 2014 quy định trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm định thì “cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án.”

   Như vậy, trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đủ điều kiện để thực hiện công tác thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra dự án) thì kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng là đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn