Thời gian bảo hộ quyền làm tác phẩm phái sinh đối với tác phẩm di cảo

Ngày hỏi:28/05/2020

Tôi đang tìm hiểu các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Cho hỏi thời gian bảo hộ quyền làm tác phẩm phái sinh đối với tác phẩm di cảo là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tác phẩm di cảo là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả chết.

   Điều 24 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo như sau:

   - Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

   Mà theo Khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây, trong đó có quyền:

   - Làm tác phẩm phái sinh.

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì thời gian bảo hộ quyền làm tác phẩm phái sinh đối với tác phẩm di cảo là 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn