Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao lâu?

Ngày hỏi:19/10/2018

Pháp luật quy định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Vậy cho tôi hỏi khi thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thì thời hạn thẩm định là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì phải nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

   Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

   - Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

   - Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

   - Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

   Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định nội dung và hình thức của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đó.

   Trong đó, việc thẩm định hình thức của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhằm đánh giá tính hợp lệ của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

   Thời hạn thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2009 sửa đổi 36/2009/QH12 thì đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

   Trong đó, ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

   Thời hạn thẩm định lại hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

   Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn