Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao lâu?

Ngày hỏi:19/10/2018

Tôi mới được nhận vào làm cho một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về đăng ký sở hữu công nghiệp. Công ty có cho tôi làm một số bài báo cáo liên quan đến lĩnh vực này để quen việc. Có một câu tôi chưa trả lời được nên các bạn có thể hỗ trợ cho tôi được không? Các bạn có thể trả lời giúp tôi thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hiện nay là bao lâu được không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì phải nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

   Theo đó, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

   - Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

   - Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

   - Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

   Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau khi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được tiếp nhận thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2009 sửa đổi 36/2009/QH12 thì thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp cụ thể như sau:

   - Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

   - Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

   + Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

   + Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;

   + Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;

   + Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.

   Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

   Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng thời hạn thẩm định hình thức và thời hạn thẩm định nội dung trên đây.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn