Thông báo kết quả đánh giá, phân loại đơn vị Khoa học công nghệ

Ngày hỏi:07/09/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phân loại đánh giá công chức, viên chức tại đơn vị khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi thông báo kết quả đánh giá, phân loại đơn vị Khoa học công nghệ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo kết quả đánh giá, phân loại đơn vị Khoa học công nghệ
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 26 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 thì Thông báo kết quả đánh giá, phân loại như sau:

   1. Người đứng đầu đơn vị thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức được đánh giá biết bằng văn bản và công khai kết quả phân loại để công chức, viên chức trong đơn vị được biết trong thời gian chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại.

   2. Vụ Tổ chức cán bộ thông báo kết quả đánh giá, phân loại của Bộ trưởng đối với đơn vị, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ trước ngày 20 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

   3. Quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá, phân loại công chức, viên chức:

   - Công chức, viên chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp có thẩm quyền những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị đối với bản thân mình, nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận nhận xét, đánh giá của cấp có thẩm quyền;

   - Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người đứng đầu đơn vị, trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết quả đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

   Trên đây là quy định về thông báo kết quả đánh giá, phân loại đơn vị Khoa học công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công tác quản lý hồ sơ
  Quản lý hàng lang nguồn nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn