Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Ngày hỏi:06/03/2014
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn của bộ khoa học công nghệ thì thủ tục này được thực hiện như sau:

   a. Trình tự thực hiện:

   - Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

   - Thẩm định hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

   + Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).

   b. Cách thức thực hiện:

   - Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

   - Qua bưu điện.

   c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   + Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

   + Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (có công chứng);

   + Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);

   + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

   - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

   d. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

   đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

   e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

   g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   - Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

   - Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

   h. Lệ phí:

   - Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 300.000 đồng.

   - Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

   - Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

   i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu kèm theo).

   k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

   Điều kiện thành lập Tổ chức giám định:

   - Có ít nhất 02 thành viên có thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;

   - Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

   l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

   - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

   - Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn