Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/01/2019

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trà My - Phú Yên

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 263/2016/TT-BTC; Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

   1. Trường hợp cấp lại:

   - Có sự thay đổi thông tin trong chứng chỉ hành nghề;

   - Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ...) đến mức không thể sử dụng được.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp lại:

   Văn bản đề nghị cấp lại theo Mẫu 02-CLCC quy định tại Phụ lục E của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

   3. Quy trình cấp lại:

   Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại hợp lệ, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, căn cứ trên cơ sở xem xét hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề và cấp lại chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ; ghi nhận việc cấp lại chứng chỉ hành nghề vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; công bố việc cấp lại chứng chỉ hành nghề trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định; hoặc thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng để người nộp hồ sơ đề nghị cấp lại sửa chữa thiếu sót; hoặc ra thông báo từ chối cấp lại chứng chỉ hành nghề, trong đó nêu rõ lý do từ chối, nếu người nộp hồ sơ đề nghị cấp lại không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

   4. Thẩm quyền cấp lại: Cục Sở hữu trí tuệ;

   5. Thời gian giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ;

   6. Lệ phí cấp lại: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính;

   7. Thời hạn của Chứng chỉ: Vô thời hạn.

   Trên đây là nội dung giải đáp về thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn