Thủ tục đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Ngày hỏi:18/09/2019

Chúng tôi đang cần thông tin về trình tự, thủ tục đăng ký để bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Rất mong được anh chị cung cấp giùm. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Thủ tục đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
  (ảnh minh họa)
 • 1. Căn cứ pháp lý:

  - Luật sở hữu trí tuệ 2005;

  - Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009;

  - Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

  - Thông tư 13/2010/TT-BKHCN;

  - Thông tư 18/2011/TT-BKHCN;

  - Thông tư 05/2013/TT-BKHCN;

  - Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

  - Thông tư 263/2016/TT-BTC.

  Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì: Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

  2. Điều kiện bảo hộ:

  Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Có tính nguyên gốc;

  2. Có tính mới thương mại.

  3. Chủ thể được quyền đăng ký:

  - Tác giả tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bằng công sức và chi phí của mình;

  - Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định về sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

  - Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

  4. Hồ sơ đăng ký: (Điều 100, 104 Luật sở hữu trí tuệ 2005; Khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN)

  - Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (02 bản);

  - Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);

  - Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu), nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại;

  - Bản mô tả mạch tích hợp;

  - Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

  - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

  5. Nơi nộp hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ (Hà Nội) hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và TP.HCM.

  6. Phương thức nộp: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  7. Thời hạn giải quyết: (Khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Thông tư 05/2013/TT-BKHCN):

  - Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;

  - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

  - Thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.

  - Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày ra quyết định, sau khi người nộp đơn đã nộp phí công bố theo quy định.

  8. Phí, lệ phí: (Căn cứ biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC):

  - Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.

  - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: 120.000 đồng.

  - Phí thẩm định đơn: 180.000 đồng/đơn.

  - Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng. Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình 60.000 đồng.

  - Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn