Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam?

Ngày hỏi:05/03/2014

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

 • Theo hướng dẫn của bộ khoa học công nghệ thì thủ tục này được thực hiện như sau:

  a. Trình tự thực hiện:

  - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký yêu câu bao hô tai Viêt Nam (gọi tắt là đơn PCT có chỉ định Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu tri tuê của bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT (kể cả Việt Nam).

  - Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn PCT co chi đinh Viêt Nam được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại Viêt Nam.

  b. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT (kể cả Việt Nam) hoăc Văn phong quôc tê.

  - Qua bưu điện.

  c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Tờ khai (theo mẫu);

  + Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);

  + Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt;

  + Chưng tư nôp phí, lệ phí quốc gia.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  d. Thời hạn giải quyết:

  - Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;

  - Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

  đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

  g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  - Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

  - Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

  h. Lệ phí:

  - Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.

  - Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

  - Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng.

  - Phí tra cứu: 120.000 đồng.

  - Lệ phí cấp bằng: 120.000 đồng.

  - Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

  i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Tờ khai đăng ký sáng chế (Mẫu kèm theo).

  - Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (Mẫu kèm theo).

  k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  - Đơn phải được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trước khi kết thúc tháng thứ 31 kể từ ngày ưu tiên.

  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam theo Hiệp ước PCT.

  - Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  + Có tính mới;

  + Có trình độ sáng tạo;

  + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

  - Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  + Có tính mới;

  + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

  l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984;

  - Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

  - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

  - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCNngày 14/02/2007 của Bộ Khoa hoc va Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

  - Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.


Nguồn:

Theo TinMới
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn