Tổ chức hành nghề luật sư có được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp?

Ngày hỏi:24/12/2020

Nhờ tư vấn các điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp? Các tổ chức hành nghề luật sư có được kinh doanh dịch vụ này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức hành nghề luật sư có được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 17 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 có quy định:

   Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

   1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;

   2. Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

   3. Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 của Luật này.

   Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam) sẽ được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn