Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp?

Ngày hỏi:24/12/2020

Cho hỏi theo quy định hiện hành thì tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 17 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 có quy định:

   Tổ chức là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam) đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

   Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam sẽ không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn