Từ ngày 01/07/2018, giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/08/2017

Từ ngày 01/07/2018, giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Ngọc Mai. Vì tính chất công việc, tôi cũng thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức về lĩnh vực chuyển giao công nghệ và theo tôi được biết thì hiện nay pháp luật đã có những quy định mới về lĩnh vực này. Vì vậy, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là những quy định mới quy định như thế nào về giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (09089***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định tại Điều 27 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018) như sau:

   1. Giá công nghệ chuyển giao do các bên thỏa thuận.

   2. Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức sau đây:

   a) Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa;

   b) Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

   c) Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh;

   d) Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần;

   đ) Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhận;

   e) Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận.

   3. Giá công nghệ chuyển giao phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá trong trường hợp sau đây:

   a) Giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;

   b) Giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

   c) Giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ kể từ ngày 01/07/2018. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Chuyển giao công nghệ 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn