Việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2017

Việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại. Hiện tại, em đang hoàn thành khóa luận tốt nghiệp về vấn vai trò của chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế. Anh chị cho em hỏi hiện nay, pháp luật quy định về việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại như thế nào? Văn bản nào điều chỉnh nội dung này? Em xin chân thành cảm ơn! 

Phước Thuận (01677****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được thực hiện như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Vấn đề chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được quy định tại Điều 13 Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau:

   1. Trường hợp trong dự án đầu tư hoặc trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị có nội dung chuyển giao công nghệ, khi lập dự án hoặc hợp đồng đó phải tách nội dung và chi phí chuyển giao công nghệ thành một phần riêng trong dự án hoặc hợp đồng.

   2. Trường hợp công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì việc lập hồ sơ, cấp phép đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.

   3. Trường hợp công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì việc lập hồ sơ, đăng ký đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

   Trên đây là quy định về việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm Nghị định 133/2008/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Tin tức liên quan:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn