02 trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp 01 lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:05/08/2019

Trường hợp nào thì cá nhân, tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp 01 lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân phải nộp 01 lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

   - Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường có thời gian khai thác đến 05 năm hoặc tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến 01 (một) tỷ đồng;

   - Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời gian khai thác đến 03 năm hoặc tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến 500 (năm trăm) triệu đồng.

   Trên đây là 02 trường hợp cá nhân, tổ chức nộp 01 lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

   Ban biên tập gửi phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn