Ai có thẩm quyền bổ nhiệm kiểm soát viên của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch?

Ngày hỏi:03/01/2019

Sắp tới đây thì Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ ra đời, góp phần vào công cuộc phát triển du lịch của nước ta. Vì lẽ đó nên trước đây tôi đã tìm hiểu về cơ cấu tố chức của Quỹ và có thắc mắc muốn được giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Ai có thẩm quyền bổ nhiệm kiểm soát viên của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch? Mong sớm nhận dược sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) có quy định như sau:

   Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm để giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm soát việc tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành của Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Quỹ và các nội dung khác có liên quan. Kiểm soát viên có nhiệm kỳ 05 năm và làm việc theo chế độ chuyên trách. Kiểm soát viên không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

   => Như vậy, theo quy định này thì thẩm quyền bổ nhiệm kiểm soát viên của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ thuộc về Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn