Ai có thẩm quyền quyết định cho công chức đi công tác bằng máy bay?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc sắp xếp cho cán bộ công chức đi công tác. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể. Ai có thẩm quyền cho công chức đi công tác bằng máy bay hoặc tàu hỏa? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   - Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao;

   - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hoả, xe ô tô hoặc phương tiện công cộng hoặc các phương tiện khác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

   Như vậy, theo quy định trên thì thủ trưởng đơn vị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét duyệt cho cán bộ, công chức của mình đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hỏa, ô tô hoặc các phương tiện giao thông khác. Dựa trên căn cứ quy chế của đơn vị và tính chất công việc đi công tác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn