Ai là người quyết định gia hạn cung cấp thông tin của Bộ Tài chính?

Ngày hỏi:06/07/2019

Đối với những yêu cầu cần được cung cấp thông tin ngay của công dân nhưng những thông tin đó cần được xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì ai là người đưa ra quyết định gia hạn cung cấp thông tin?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 22 Quyết định 2239/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính quy định về Gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu có quy định cụ thể như sau:

   Thủ trưởng các đơn vị đầu mối cung cấp thông tin quyết định việc gia hạn cung cấp thông tin trong trường hợp cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin.

   Như vậy, đối với trường hợp này bạn nêu thì Thủ trưởng đơn vị đầu mối cung cấp thông tin sẽ ra quyết định gia hạn trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn