Báo cáo kết quả thẩm định giá, Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản nhiệm vụ KHCN

Ngày hỏi:20/03/2019

Theo tôi được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh cho tôi hỏi Báo cáo kết quả thẩm định giá, Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản nhiệm vụ KHCN được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 10/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 06/04/2019, thì Báo cáo kết quả thẩm định giá, Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản như sau:

   - Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm cung cấp Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá theo quy định của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

   - Tổ chức có chức năng tư vấn về giá có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

   - Báo cáo kết quả thẩm định giá và Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản phải phản ánh trung thực, khách quan quá trình và kết quả xác định giá tài sản và là một căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

   Trên đây là quy định về báo cáo kết quả thẩm định giá, Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn