Bao nhiêu tuổi thì được trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi?

Ngày hỏi:09/12/2019

Tôi được biết, đối với người cao tuổi hàng sẽ được có một khoản tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, bao nhiêu tuổi thì được trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi? Mức hưởng trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi như sau:

   Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

   c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

   Và theo quy định tại Luật người cao tuổi thì người từ đủ 60 tuổi trở lên ở nước ta thì được gọi là người cao tuổi.

   => Như vậy, không phải tất cả các trường hợp người từ đủ 60 tuổi trở lên đều được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Mà chỉ những người từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc các trường hợp trên mới được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Và mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đối với người cao tuổi nếu đáp ứng các điều kiện để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là như sau:

   - Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

   - Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 80 tuổi trở lên;

   - Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này;

   - Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn