Bệnh binh từ trần, thân nhân được hưởng chế độ thế nào?

Ngày hỏi:05/05/2017
Chồng tôi là Nguyễn Sỹ Quế, là bệnh binh mất sức lao động 61%, đã chết tháng 10/1983, thời điểm đó tôi chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng chế độ tuất đối với thân nhân bệnh binh. Đến nay, tôi 62 tuổi và đã nhiều lần làm đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết chế độ đối với thân nhân khi bệnh binh chết cho tôi nhưng đều được trả lời do không tìm thấy hồ sơ của bệnh binh Nguyễn Sỹ Quế. Xin hỏi, tôi phải làm thủ tục gì để được hưởng chế độ đối với thân nhân của bệnh binh đã chết?
 

  Nội dung này được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Trường hợp ông Nguyễn Sỹ Quế là đối tượng bệnh binh 2/3 tỷ lệ mất sức lao động 61% đã từ trần năm 1983, khi ông Nguyễn Sỹ Quế từ trần thì bà Hoàng Thị Ngọc chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp tuất bệnh binh theo quy định. Đến nay, theo quy định tại Điều 37 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì bà Hoàng Thị Ngọc được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân bệnh binh từ trần.

   Tiếp nhận phản ánh này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã kiểm tra hồ sơ của ông Nguyễn Sỹ Quế lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhưng vì thời gian quá lâu và đối tượng không hưởng trợ cấp nên chưa tìm thấy, do đó việc giải quyết chế độ trợ cấp tuất cho thân nhân đối tượng theo quy định là chưa có cơ sở. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND huyện Yên Thành chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, hướng dẫn gia đình bà Hoàng Thị Ngọc cung cấp hồ sơ bệnh binh của ông Nguyễn Sỹ Quế (do gia đình lưu) để thực hiện.

   Đến ngày 26/12/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ của ông Nguyễn Sỹ Quế do gia đình cung cấp và hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp tuất bệnh binh của bà Hoàng Thị Ngọc gửi tới. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thẩm định và ban hành Quyết định 795/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016 về trợ cấp tuất hàng tháng đối với bà Hoàng Thị Ngọc, thời gian hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của bà Hoàng Thị Ngọc thực hiện kể từ ngày 1/1/2013.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn