Bệnh nhân điều trị HIV có được Quỹ khám chữa bệnh người nghèo hỗ trợ kinh phí không?

Ngày hỏi:21/08/2019

Cho tôi hỏi trường hợp bệnh nhân khi điều trị thuốc kháng vi rút HIV có được sử dụng Quỹ khám chữa bệnh người nghèo để hỗ trợ kinh phí cùng chi trả hay không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT từ các nguồn Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV sẽ được thực hiện theo quy định tại Quyết định 2188/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thanh toán thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn Quỹ khám chữa bệnh BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.

   Măt khác căn cứ Thông tư 28/2017/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn Quỹ khám chữa bệnh BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

   Theo đó, Thông tư 28/2017/TT-BYT quy định Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo hoặc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV tại địa phương chịu trách nhiệm thanh toán phần chi phí đồng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

   Trường hợp địa phương không có Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo hoặc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV thì do ngân sách địa phương chịu trách nhiệm chi trả chi phí này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  HIV
  Người bị nhiễm HIV
  Chi phí khám chữa bệnh
  Bệnh nhân
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn