Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ quyền hạn gì đối với kế hoạch tài chính 05 năm?

Ngày hỏi:05/06/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Em đang tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầi tư. Em muốn hỏi đối với các kế hoạch tài chính 5 năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được trả lờ sớm từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Mai Thị Hà (haheo***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm:

   a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 05 năm giai đoạn sau để làm căn cứ lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia;

   b) Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia;

   c) Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lập, điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và đầu tư đối với kế hoạch tài chính 5 năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn