Bộ, ngành quản lý có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia?

Ngày hỏi:24/05/2017

Bộ, ngành quản lý có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Gần đây,do nhu cầu công việc, tôi có tìm hiểu về lĩnh vực quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Trong đó, một vài chỗ tôi chưa nắm rõ. Các bạn cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định ra sao về trách nhiệm của Bộ, ngành quản lý trong việc quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia? Văn bản nào quy định nội dung này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập! Xin chân thành cảm ơn! Hồ Văn Học (0906****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 16 Thông tư 130/2014/TT-BTC quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể như sau:

   1. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong phạm vi được phân công quản lý.

   2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại Thông tư này; tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) để tổng hợp, theo dõi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (theo mẫu số 05. BCCL tại phụ lục kèm theo Thông tư này).

   3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Cụ thể:

   a) Báo cáo công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia 6 tháng đầu năm trước ngày 30 tháng 7 hàng năm;

   b) Báo cáo công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia cả năm trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;

   c) Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia trong công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 130/2014/TT-BTC .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Quản lý
  Chất lượng
  Dự trữ quốc gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn