Bộ Tài chính có trách nhiệm gì đối với Quỹ phòng, chống thiên tai?

Ngày hỏi:24/08/2021

Xin được hỏi, Bộ Tài chính có những trách nhiệm nào đối với Quỹ phòng, chống thiên tai? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó:

   Bộ Tài chính có trách nhiệm:

   - Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán đối với Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định này.

   - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công trình phòng chống thiên tai
  Phòng chống thiên tai
  Quỹ Phòng chống thiên tai
  Tổng cục phòng chống thiên tai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn