Bộ Tài Chính có trách nhiệm gì đối với việc cho vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ?

Ngày hỏi:15/06/2017

Trách nhiệm của Bộ Tài Chính đối với việc cho vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ được quy định như thế nào?  Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang nghiên cứu về việc cho vay lại nguồn vốn ODA của Chính Phủ đối với UBND cấp tỉnh, Thành phố. Tôi muốn biết vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong vấn đề này? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật! Xin chân thành cảm ơn! Mỹ Anh (anhtran****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với việc cho vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ được quy định tại Điều 15 Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm:

   1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với các chương trình, dự án sử dụng ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại theo quy định tại Luật quản lý nợ công và Nghị định này.

   2. Thực hiện việc thẩm định các khoản vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này, ký kết thỏa thuận cho vay lại, giám sát việc trả nợ vay lại của tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình vay nợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo dõi thu hồi nợ vay lại.

   3. Tổ chức hạch toán, kế toán ngân sách nhà nước đối với các nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

   4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan định kỳ (hàng năm) và đột xuất báo cáo Chính phủ tình hình vay lại và trả nợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc cho vay lại nguồn vốn ODA của Chính Phủ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 52/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bộ Tài chính
  Cho vay
  Nguồn vốn ODA
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn