Cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện không?

Ngày hỏi:04/12/2019

Tôi được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại Việt Nam, cho tôi hỏi tôi là người nước ngoài thì có được góp tài sản cùng với người VN để thành lập quỹ này không? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 12 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện như sau:

   - Cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản cùng công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ ở Việt Nam.

   - Điều kiện đối với công dân, tổ chức nước ngoài:

   + Phải có cam kết nộp thuế và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tài sản đóng góp;

   + Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ;

   + Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

   - Tài sản đóng góp thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 50% số tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định của Nghị định này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn sẽ được góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn