Các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:22/12/2018

Theo tôi được biết công cụ nợ là các mã trái phiếu được chủ thể tổ chức phát hành lựa chọn và công bố để nhà tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ chào giá với cam kết chắc chắn. Được biết vừa qua Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn thanh toán công cụ nợ của Chính phủ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước như sau:

   a) Căn cứ phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu được Bộ Tài chính chấp thuận, Kho bạc Nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu các thông tin sau:

   - Ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua, ngày thanh toán lãi và ngày đáo hạn trái phiếu dự kiến;

   - Khối lượng, kỳ hạn trái phiếu dự kiến phát hành;

   - Đối tượng mua trái phiếu;

   - Lãi suất danh nghĩa trái phiếu;

   - Hình thức trái phiếu;

   - Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc trái phiếu;

   b) Căn cứ vào đăng ký mua trái phiếu, Kho bạc Nhà nước quyết định việc phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đối với từng đợt và thông báo cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu chuyển tiền vào tài khoản do Kho bạc Nhà nước chỉ định;

   c) Căn cứ xác nhận chuyển tiền, Kho bạc Nhà nước hạch toán tiền mua trái phiếu vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và làm thủ tục xác nhận sở hữu cho nhà đầu tư mua trái phiếu theo quy định.

   Trên đây là quy định về các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn