Các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phát hành trái phiếu chính phủ, vừa qua Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn thanh toán công cụ nợ của chính phủ tại thị trường trong nước. Anh chị cho tôi hỏi các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện như sau:

   a) Căn cứ phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu được Bộ Tài chính chấp thuận, tối thiểu mười (10) ngày làm việc trước đợt phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, Kho bạc Nhà nước quyết định việc phát hành riêng lẻ tại Kho bạc Nhà nước trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện và thông báo trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung thông báo bao gồm:

   - Khối lượng, kỳ hạn trái phiếu dự kiến phát hành;

   - Đối tượng mua trái phiếu;

   - Lãi suất danh nghĩa trái phiếu;

   - Hình thức trái phiếu;

   - Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc trái phiếu;

   - Thời gian, địa điểm tổ chức phát hành.

   b) Trường hợp mua trái phiếu bằng tiền mặt, nhà đầu tư đến địa điểm phát hành trái phiếu để làm thủ tục nộp tiền mua. Căn cứ vào số tiền nộp của nhà đầu tư, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục phát hành trái phiếu theo các điều kiện, điều khoản quy định của đợt phát hành trái phiếu.

   c) Trường hợp mua trái phiếu bằng chuyển khoản, nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở giấy chuyển tiền và giấy báo có của ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu theo các điều kiện, điều khoản quy định của đợt phát hành trái phiếu.

   d) Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hạch toán vào ngân sách nhà nước tiền mua trái phiếu theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; giao chứng chỉ (nếu phát hành theo hình thức chứng chỉ); hoặc làm thủ tục xác nhận chủ sở hữu (nếu phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử) cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

   đ) Căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này và yêu cầu quản lý, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn về việc phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp huyện trực thuộc đối với từng lần phát hành.

   Trên đây là quy định về các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn