Các chi phí khác trong tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào?

Ngày hỏi:25/05/2020

Liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Các chi phí khác trong tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các chi phí khác trong tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào?
   (ảnh minh họa)
  • Các chi phí khác trong tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng gồm các chi phí quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng định mức hoặc dự toán chi phí phù hợp với chế độ chính sách để thực hiện các công việc của dự án gồm các chi phí sau:

   - Rà phá bom mìn, vật nổ;

   - Bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng;

   - Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình (nếu có);

   - Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

   - Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp phải thuê chuyên gia cùng thực hiện);

   - Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (sau khi trừ giá trị sản phẩm thu hồi được);

   - Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định;

   - Các chi phí khác (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn