Các khoản chi ngân sách nhà nước bao gồm những gì?

Ngày hỏi:01/01/2017

Các khoản chi ngân sách nhà nước bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên khoa luật ĐH Đà Lạt. Hiện em đang học môn luật ngân sách nhà nước, có một vài thắc mắc chưa được rõ ở trên lớp cũng như qua việc nghiên cứu tài liệu. Em mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Các khoản chi ngân sách nhà nước bao gồm những gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, em xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 3 Nghị định 163/2016/NĐ-CP thì các khoản chi ngân sách nhà nước được quy định như sau:

   1. Chi đầu tư phát triển gồm:

   a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 3 Điều này;

   b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

   c) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

   2. Chi dự trữ quốc gia.

   3. Chi thường xuyên cho các lĩnh vực:

   a) Quốc phòng;

   b) An ninh và trật tự, an toàn xã hội;

   c) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề;

   d) Sự nghiệp khoa học và công nghệ;

   đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình;

   e) Sự nghiệp văn hóa thông tin;

   g) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn;

   h) Sự nghiệp thể dục thể thao;

   i) Sự nghiệp bảo vệ môi trường;

   k) Các hoạt động kinh tế;

   l) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

   m) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

   n) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

   4. Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh vay.

   5. Chi viện trợ của ngân sách trung ương cho các Chính phủ, tổ chức ngoài nước.

   6. Chi cho vay theo quy định của pháp luật.

   7. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

   8. Chi chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.

   9. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

   Các khoản chi ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn