Các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì?

Ngày hỏi:06/07/2016

Các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong hoạt động của tổ chức ngân hàng, tiền tệ và chế độ tài chính của các tổ chức đó, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 05/2013/TT-BTC thì các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

   - Thu từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;

   - Thu từ các khoản cho vay đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro (bao gồm cả các khoản nợ đã được xóa nay đòi được);

   - Thu các khoản nợ phải trả nay đã mất chủ hoặc không xác định được chủ nợ được ghi tăng thu nhập;

   - Thu tiền phạt khách hàng, tiền khách hàng bồi thường do vi phạm hợp đồng;

   - Thu tiền bảo hiểm được bồi thường;

   - Thu các khoản thuế đã nộp nay được giảm, được hoàn lại;

   - Thu hoàn nhập dự phòng đối với các khoản trích lập dự phòng rủi ro thừa (số phải trích thấp hơn số đã trích) nhưng không ghi giảm chi phí theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng rủi ro;

   - Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác;

   - Các khoản thu khác.

   Các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định tại Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngân hàng nước ngoài
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn