Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin phục vụ vận hành thị trường điện

Ngày hỏi:20/09/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về buôn bán điện cạnh tranh. Cho tôi hỏi Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin phục vụ vận hành thị trường điện được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 119 Thông tư 45/2018/TT-BCT thì các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin phục vụ vận hành thị trường điện như sau:

   1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   2. Các thông tin tự tổng hợp, phân tích từ các thông tin công bố trên thị trường điện, không phải do các thành viên tham gia thị trường điện khác cung cấp sai quy định tại Điều 118 Thông tư này.

   Tại Điều 118 Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định:

   - Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không được tiết lộ các thông tin do thành viên tham gia thị trường điện cung cấp, bao gồm:

   + Thông tin về hợp đồng mua bán điện;

   + Bản chào giá của đơn vị phát điện trước khi kết thúc ngày giao dịch;

   + Các thông tin khác ngoài thẩm quyền.

   - Thành viên tham gia thị trường điện không được tiết lộ các thông tin ngoài phạm vi được phân quyền cung cấp và công bố.

   Trên đây là quy định về các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin phục vụ vận hành thị trường điện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn