Cách thu nhiều lần đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:05/08/2019

Nếu không thu một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì sẽ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo phương thức nào? Và cách thu như thế nào? Nhờ giải đáp giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • ăn cứ vào Khoản 2 Điều 9 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019). Khi không thuộc các trường hợp thu 01 lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì sẽ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo phương thức thu nhiều lần.

   Cách thu được quy định cụ thể sau đây:

   *Lần đầu thu với số tiền được tính bằng 30% tổng số tiền chia cho nửa thời hạn khai thác, theo công thức sau:

   Tlđ = T : (X : 2) x 30%

   *Từ lần thứ hai thu bằng tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trừ (-) đi số tiền thu lần đầu và chia đều cho số năm phải nộp còn lại và hoàn thành việc thu vào nửa đầu thời hạn cấp phép, theo công thức sau:

   Thn = (T - Tlđ) : [(X : 2) - 1]

   Trong đó:

   - T: tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

   - Tlđ: số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp lần đầu;

   - Thn: số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp từ lần thứ hai;

   - X: thời hạn khai thác ghi trên Giấy phép khai thác.

   Trên đây là cách thu nhiều lần đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT