Cách thức và trình tự thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế

Ngày hỏi:20/05/2020

Tôi được biết có quy định mới về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, cho tôi hỏi theo quy định này thì cách thức và trình tự thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách thức và trình tự thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 25 Nghị định 50/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/6/2020) quy định cách thức và trình tự thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai như sau:

   - Kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ được tiến hành thông qua các cách thức sau:

   + Thông qua báo cáo;

   + Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá.

   - Công tác kiểm tra, đánh giá được tiến hành định kỳ (trước, trong và sau khi tiếp nhận viện trợ) và đột xuất (khi cần thiết).

   - Trình tự kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ gồm:

   + Lập và trình duyệt Kế hoạch kiểm tra, đánh giá;

   + Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá (nếu có);

   + Thông báo Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra;

   + Tiến hành cuộc kiểm tra, đánh giá;

   + Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá;

   + Thông báo kết quả kiểm tra và kết thúc kiểm tra, đánh giá.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn